Iba Pa

Mayroon siyang Kaibigan na Gumagastos sa Gabi. Nagseselos ba ako?

Tanong ng Mambabasa: Ang babaeng nakikipag-date ako ay may isang kaibigan na gumugugol ng mga gabi at bakasyon kasama niya. Sinabi niya na ang kanyang relihiyon (Hudyo) ay hindi papayag na magpakasal sa labas ng kanyang relihiyon. Nagseselos ba ako, o dapat ba akong maging higit na mag-alala? -Larry (Arkansas)

Sagot ni Dr. Wendy Walsh:

Larry: Oo at oo. Paano mo mapanalunan ang puso ng babaeng ito kasama ang iba pang mga lalaking pheromones sa bahay? Ang lalaking ito ay maaaring hindi pakasalan dahil sa kanyang relihiyon, ngunit hindi iyon nangangahulugang hindi siya natutulog sa kanya. Sabihin sa kanya na wala na siya o wala nang mga date.

Walang payo o payo sa psychotherapy: Ang Site ay hindi nagbibigay ng payo sa psychotherapy. Ang Site ay inilaan lamang para magamit ng mga consumer sa paghahanap ng pangkalahatang impormasyon ng interes na nauugnay sa mga problemang maaaring harapin ng mga tao bilang mga indibidwal at sa mga relasyon at mga kaugnay na paksa. Ang nilalamang ay hindi inilaan upang palitan o maglingkod bilang kapalit ng propesyonal na konsulta o serbisyo. Ang mga nilalaman na pagmamasid at kuro-kuro ay hindi dapat na maling maituro bilang tukoy na payo sa pagpapayo.^