Iba Pa

Ang Mga Mag-asawang Maghalo-Timbang Mas Malamang na Makaranas ng Salungatan

Paano ang negatibong epekto sa timbang sa isang relasyon?

Ang isang bagong pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa University of Arizona at University of Puget Sound ay natagpuan ang mga mag-asawa na may halong timbang na nakaranas ng higit na salungatan kaysa sa mga mag-asawa kung saan ang parehong kapareha ay halos pareho ang timbang.Ang mga mananaliksik ay tumingin sa 43 mga magkasintahan na heterosexual at sinuri ang mga antas ng salungatan na naranasan ng bawat mag-asawa.'Ang mga mag-asawa na may halong timbang ay mas malamang

dating apps na hindi nangangailangan ng facebook

makaranas ng galit at sama ng loob. 'Halo-halong timbang (kung saan ang isang kapareha ay isang malusog na timbang at ang isa ay sobra sa timbang) ang mga mag-asawa ay mas malamang na makaranas ng galit at sama ng loob kaysa sa magkaparehong timbang na mga mag-asawa, at ang mga salungatan na ito ay tumindi kapag ang parehong kasosyo ay kumain sa bawat isa.

Gayunpaman, tinukoy ng mga mananaliksik na ang mga mag-asawa ay may mas kaunting salungatan nang madama ng sobrang timbang na tao na ang kanilang kapareha ay sumusuporta sa kanilang ehersisyo at pagsusumikap sa pagdidiyeta.

matugunan ang mga lokal na walang kapareha na walang pag-sign up

'Mahalaga iyon sapagkat kahit na nasa peligro sila para sa higit na salungatan, may mga mekanismo ng komunikasyon na maaaring mabawasan ito,' sabi ni Tricia Burke, ang pinuno ng may-akda ng pag-aaral.Pinagmulan: Sagepub.com . Pinagmulan ng larawan: smosh.com.^