Lahi At Etnisidad

Ang Kakila-kilabot na Kapalaran ni John Casor, Ang Unang Itim na Tao na Inihayag na Alipin para sa Buhay sa Amerika | Smart News

Ang nag-iisang petsa na tiyak na konektado sa buhay ni John Casor ay sa araw na ito noong 1654 o 1655. Hindi ito noong siya ay ipinanganak, nang may nakamit siya o kung kailan siya namatay. Nung naging alipin siya.

Si Casor ay orihinal na isang indentured na lingkod, na nangangahulugang siya ay halos isang alipin sa ilang mga kahulugan. Ngunit ang binili o ipinagbili ay hindi siya, ito ay ang kanyang kontrata ng indenture, na nag-oobliga sa kanya na magtrabaho para sa may-ari nito sa panahong itinakda nito. Sa pagtatapos ng panahong iyon, ang mga naka-indenteng tagapaglingkod — na maaaring maging ng anumang lahi — ay itinuring na malayang ligal at ipinadala sa mundo.pinakamahusay na libreng mga online dating site ng Canada

Ito ay maaaring parang isang mabagsik na pakikitungo, ngunit ang indenture ay kung paano pinamamahalaan ng mga kolonisadong British na mamaya sa Estados Unidos ang lupain at makakuha ng sapat na mga tao upang gawin ang back-break na gawain ng pagsasaka ng mga pananim tulad ng tabako sa Timog.Ang mga taong nakaligtas sa kanilang panahon ng indenture (marami ang hindi) nagpatuloy na mabuhay nang walang bayad sa mga kolonya, madalas pagkatapos makatanggap ng ilang uri ng maliit na kabayaran tulad ng mga damit, lupa o mga tool upang matulungan silang maitaguyod, nagsusulat Ariana Kyl para Ngayon Nalaman Ko .

Iyon ang insentibo na sanhi ng maraming mahihirap na mga puti na ma-indenture ang kanilang sarili at ang kanilang mga pamilya at lumipat sa tinaguriang New World. Ngunit ang mga taga-Africa na naka-indentado ay madalas na nakuha at dinala laban sa kanilang kalooban. Iyon ang nangyari sa may-ari ng indenture ni Casor, Anthony Johnson. Inihatid ni Johnson ang kanyang kontrata at nagpatakbo ng sarili niyang sakahan ng tabako at hawakan ang kanyang sariling mga naka-indentadong lingkod, kasama na rito ang Casor. Sa oras na ito, ang kolonya ng Virginia ay may kaunting mga itim na tao dito: Si Johnson ay isa sa orihinal na 20.Matapos ang hindi pagkakasundo tungkol sa kung natapos o hindi ang kontrata ni Casor, isang korte ang nagpasiya na pabor kay Johnson at nakita ni Casor ang katayuan ng kanyang indenture na naging pagka-alipin, kung saan siya — hindi ang kanyang kontrata — ay itinuring na pag-aari. Casor inaangkin na siya ay nagsilbi ng kanyang indenture ng seaven o Walong taon at pitong taon pa sa itaas nito. Ang panig ng korte kay Johnson, na nag-angkin na si Casor ay kanyang alipin habang buhay.

charlie brown pasko air date 2015

Kaya't si Casor ang naging unang tao na arbitraryong idineklarang isang alipin habang buhay sa Estados Unidos (Isang naunang kaso ay natapos sa isang lalaking nagngangalang John Punch na idineklarang isang alipin habang buhay bilang isang parusa sa pagsubok na makatakas sa kanyang pagkakakulong. Ang kanyang mga kapwa nakatakas, na maputi, ay hindi pinarusahan sa ganitong paraan.) Siyempre, bilang Wesleyan University mga tala , ang transatlantikong pangangalakal ng alipin mula sa Africa hanggang sa Amerika ay nasa isang daang siglo na, na nagmula sa paligid ng 1500. Ang mga alipin, na karaniwang nahuli at ipinagbibili ng iba pang mga tribo ng Africa, ay dinala sa buong Atlantiko sa Amerika, ang mga tala ng blog ng unibersidad. Humigit kumulang 11 milyong mga tao ang naihatid mula 1500 hanggang 1850, karamihan ay patungong Brazil at mga isla ng Caribbean. Kung nakarating sila sa Amerika, orihinal na sila ay naging mga indentured na lingkod; kung nakarating sila sa ibang lugar, naging alipin sila.

Ang kwento ni Casor ay partikular na mabangis sa pag-iisip. Ang kanyang pagkahulog sa pagka-alipin ay susundan ng marami, maraming iba pang mga tao na may lahi sa Africa na idineklarang pag-aari sa naging Estados Unidos. Ito ay isang sandali ng tubig sa kasaysayan ng pang-aalipin na institusyon.Pagkalipas ng pitong taon na ang lumipas, ginawang ligal ng Virginia ang kasanayan na ito para sa lahat, noong 1661, sa pamamagitan ng paggawa nito ng batas sa estado para sa anumang libreng puti, itim o Indian upang makapag-ari ng mga alipin, kasama ang mga naka-indenteng lingkod, sumulat si Kyl. Ang hakbang mula doon patungo sa isang naka-racial na ideya ng pagka-alipin ay hindi isang malaking, nagsulat siya, at sa oras na namatay si Johnson noong 1670, ang kanyang lahi ay ginamit upang bigyan katwiran ang pagbibigay ng kanyang plantasyon sa isang puting tao kaysa sa mga anak ni Johnson ng kanyang asawa, Maria. Hindi siya isang mamamayan ng kolonya, isang hukom ang nagpasiya, sapagkat siya ay itim.^