Iba Pa

Hindi Siya Interesado sa Pakikipagtipan Pagkatapos ng Bakasyon. Bakit Nanliligaw Pa Siya?

Tanong ng Mambabasa:

Nakilala ko ang isang lalaki sa bakasyon at talagang sinaktan namin ito. Nagpalitan kami ng mga numero ng telepono ngunit halos tatlong araw bago kami mag-iwan, sinabi niya na masama ang pakiramdam niya dahil mayroon pa rin akong nasangkot sa isang tao sa bahay. Pagkatapos ay ipinaliwanag ko na magtatapos ito sa ibang tao. Malinaw niyang sinabi na gusto niya akong makita ulit kapag nasa bahay din ngunit binanggit din na gusto niya ang pagiging walang asawa. Ngunit sinabi ko sa kanya na wala akong hinahabol na ibang relasyon.

Ngayon ay nakabalik na kami sa bahay at sinabi niya na hindi siya interesado sa anumang nangyayari. Sinabi niya na gusto niya ako ngunit inaasahan kong may mangyayari sa isang babae sa likod ng bahay, kahit sinabi niya sa akin na gusto niya ang pagiging walang asawa. Nanliligaw pa rin siya sa akin pagkatapos ng lahat ng ito ay nangyari.

-Kim B. (New York)

kung ano ang inihain sa unang pagkain ng pasasalamat

Sagot ni Dr. Wendy Walsh:

Kim, ang taong ito ay naging kamangha-mangha matapat. Sinabi na niya sa iyo na nais niyang maging walang asawa, ngunit hindi nangangahulugang nais niyang maging walang asawa! Kung ligawan ka niya o ang ibang batang babae sa bahay, malinaw na ang taong ito ay nais pa ring makipagtalik sa isang tao. Ang payo ko ay magpatuloy. Hindi ito isang mabuting kandidato ng kasintahan ngayon.


Walang payo o payo sa psychotherapy: Ang Site ay hindi nagbibigay ng payo sa psychotherapy. Ang Site ay inilaan lamang para magamit ng mga consumer sa paghahanap ng pangkalahatang impormasyon ng interes na nauugnay sa mga problemang maaaring harapin ng mga tao bilang mga indibidwal at sa mga relasyon at mga kaugnay na paksa. Ang nilalamang ay hindi inilaan upang palitan o maglingkod bilang kapalit ng propesyonal na konsulta o serbisyo. Ang mga nilalaman na pagmamasid at kuro-kuro ay hindi dapat na maling maituro bilang tukoy na payo sa pagpapayo.^